KRS-treneren: – Vi skal være kjempestolt av det vi har gjort