Olaf Tufte legger opp på dagen hvis OL utsettes

foto