Den «evige toer» Graabak: – Jeg er best i klassen for menneskelige