Her er den svenske skilegendens råd til Dyrhaug

foto