SIF vil gjerne bli hørt før kommunen slipper robotkameraene løs