Norge boikotter renn. Måten Fis reagerte på, vekker reaksjoner.

foto