Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer kraftig på Aftenposten-avsløringer: – Så grovt at det kan rammes av straffeloven

foto