OL er den største scenen der idrettsutøvere kan vise seg frem. I de første olympiske lekene i 1896 deltok null kvinner. I Paris fire år etter deltok 22 kvinner i fem idretter. I dag er det snart like mange kvinner som menn i verdens største idrettsbegivenhet.

En undersøkelse foretatt av Nielsen Sports, viser at det aldri tidligere har vært så mange kvinnelige OL-deltagere som i Tokyo. Det er bare en liten andel flere menn.

OL i Japan starter neste helg.

Øvelsesprogrammet har snart likt tilbud til begge kjønn. Kvinner har 46 prosent av øvelsene, det høyeste antallet hittil i OL. I gresk romersk bryting er det kun menn, i synkronsvømming kun kvinner.

I alle andre idretter er det både kvinner og menn. Baseball-sporten er delt i to. Menn spiller baseball, mens kvinnenes variant heter softball.

Bare små barrierer igjen

Antall kvinner i OL har økt betydelig de siste tiårene, fra vel 20 prosent i München i 1972, via 34 prosent i Atlanta i 1996, til 48,8 prosent i Tokyo. I sommerlekene i Paris i 2024 er det antatt at det blir fullstendig utjevning.

Bare se på denne grafen. Den viser hvordan andelen menn og kvinner har nærmet seg siden starten:

Ved siden av at OL denne gangen er de mest kjønnsbalanserte lekene i historien, vil også alle de 206 deltagernasjonene ha med kvinner i sine tropper.

IOC har også innført en ny regel foran sommerens leker, at én kvinne og én mann skal bære flagget sammen under åpningsseremonien 23. juli.

Sydney McLaughlin fra USA satte nylig verdensrekord på 400 meter hekk og ble den første kvinnen i verden under 52 sekunder (51,90). Foto: Kirby Lee /Reuters

Kvinner i medaljekampen

Flere nasjoner opplever dessuten at kvinner tar flest medaljer. I fire av de fem største og mest suksessfulle OL-landene vil kvinner ta minst 49 prosent av medaljene, ifølge analyseselskapet Gracenote.

Noen land sender også flere kvinner enn menn til Japan, som for eksempel England.

Kvinner står heller ikke noe tilbake for å interessere seg for lekene, viser undersøkelsen fra Nielsen Fan Insight. I 13 av de 15 økonomisk sterkeste landene i verden, krysser 45 prosent av kvinnene av for interessert eller veldig interessert i OL. Det er bare tre prosent lavere enn tilsvarende for menn.

Osaka Naomi er en av Japans aller største idrettsutøvere. Hun bidrar til at vertsnasjonen nesten har like mange kvinner som menn i troppen sin. Foto: Christian Hartmann/ Reuters

Er en villet utvikling

Den olympiske komiteen (IOC) har helt fra slutten av den 41 år lange presidentperioden til Juan Antonio Samaranch, lagt vekt på at kvinner og menn skal være likt representert i OL. Jaques Rogge, som deretter styrte i 13 år, bidro til denne utviklingen. For nåværende president Thomas Bach, som overtok i 2013, har kjønnsbalanse vært en av hans uttalte fanesaker.

– I starten da Samaranch tiltrådte (i 1980), var ikke dette noe tema. Etter hvert kom kvinnedeltagelse på banen, og det var noen røster som var imot likestilling. De kom som oftest fra muslimske land, der menn dominerer, men majoriteten var for at det skulle bli utjevning på sikt. Etter hvert var det ingen diskusjon, sier tidligere IOC-medlem Gerhard Heiberg.

Han fulgte og støttet denne utviklingen i sin 23 år lange periode som medlem av IOC. Derfor gleder det ham ekstra at det nå nærmer seg at kvinner og menn deltar på lik linje i De olympiske leker.

– Dette har vært en villet politikk. IOC fikk innspill fra veldig mange og så selvsagt at det generelt i samfunnet ble en økende grad av likestilling. Vi visste at det ville ta litt tid, men det ble foretatt flere ting. For det er ikke bare lagt vekt på at det skal være flere kvinnelige deltagere og flere øvelser for kvinner, men også flere kvinner i de styrende organer, sier han.

Han mener at IOC med rette kan skryte av å ha gått foran i utviklingen.

Stor interesse for lekene

Sommer-OL er verdens største idrettsbegivenhet med omtrent 11.000 som skal konkurrere i drøye to uker.

Interessen for OL er stor i en idrettsnasjon som Norge, i likhet med mange andre land. I undersøkelsen heter det at kvinnene i England er mest interessert. Der skal 44 prosent av kvinnene følge med på lekene. I nasjoner som Brasil, Russland, India og Kina ønsker kvinner i sterk grad å følge sine egne og deres konkurrenter i Tokyo.

Og for bildets skyld: 70 prosent av fansen, som denne gangen må oppleve OL på TV, sier at de er like interessert i kvinner og menn i de mest populære øvelsene.

Turneren Simone Biles er på plass i Tokyo. Hun er en av de store stjernene. Foto: Kiichiro Sato / AP

IOC tenker likestilling

Forsker og professor emeritus Kari Fasting er enig i at IOC har jobbet systematisk med å få med flere kvinner.

– Ikke minst ser vi det når det gjelder å ta inn nye idretter i programmet. Da er det et krav at tilbudet er likt til begge kjønn. Antall øvelser for kvinner har dessuten økt totalt.

Fasting mener det er viktig å få med kvinner av mange grunner.

– Ja, ikke minst når det gjelder som rollemodeller. Det betyr noe å vise barn og unge hvilke muligheter som finnes i idretten. Aktivitet har også stor betydning for helsen.

Fasting trekker også frem at når det gjelder rekruttering av kvinnelige trenere og ledere blir dette en god sirkel. Flere kvinner som deltar, vil igjen kunne skape flere kvinner som ønsker å ta en jobb på trenersiden.

– Jeg mener selvsagt at likestilling er viktig, og ikke minst at alle må ha rett til å drive idrett, uansett kjønn. IOC har en rolle her.