Stemplet som surrebukk og umoden: På vei mot verdenstoppen

foto
Dagen før avreise til Tyskland møtte Bendik Jakobsen Heggli i Kolstad Arena. Den tidligere eleven ved Heimdal videregående skole bruker fortsatt fasilitetene i området til å gjennomføre hopptreningen. Foto: Terje Svaan