Idretten ba myndighetene fire på tiltak – la fram flere forslag