Forbundet opplyser at dette ble kommunisert tydelig i konsultasjonsmøtet mellom Den internasjonale olympiske komité (IOC) og nasjonale olympiske komiteer 19. januar.

– NIF har helt siden februar i fjor hatt et klart standpunkt i spørsmålet om hvorvidt Russland og Belarus skal få delta i internasjonal idrett. I dagens situasjon er dette ikke riktig og noe vi sterkt fraråder. Dette standpunktet er uendret, står det i pressemeldingen.

– IOC har de siste ukene gjennomført en konsultasjonsprosess med internasjonale særforbund, nasjonale olympiske komiteer og utøvergrupper. Konsultasjonsprosessene viser at denne saken fremstår som svært krevende og sammensatt, med mange dilemmaer og problemstillinger.

NIF peker på at IOC fortsatt står på at sanksjonene mot Russland og Belarus ligger fast, men at man samtidig undersøker ulike tilnærminger for hva som skal til for at russiske og belarusiske utøvere kan delta i OL og andre internasjonale idrettskonkurranser.

– Det synes å være en stor grad av enighet blant et flertall av olympiske komiteer om å fortsette disse undersøkelsene, skriver NIF.

En løsning med å la russiske og belarusiske utøvere delta i OL uten nasjonssymboler, og under visse andre betingelser, fikk enstemmig tilslutning på et såkalt olympisk toppmøte i desember. Siden har IOC satt i gang sin konsultasjonsprosess.

– Situasjonen er uoversiktlig og under stadig utvikling. Ingen endelige avgjørelser er tatt av IOC i saken. For NIF blir det derfor viktig å følge situasjonen fortløpende og ha en nær dialog med egen medlemsorganisasjon i dette spørsmålet, skriver NIF.

Forbundet opplyser at det vil fortsette å gi klart uttrykk for eget standpunkt og holde tett kontakt med de andre nordiske idrettsforbundene i saken.