Stor idrettskonferanse på trappene — skal samles og planlegge fremtidens idrett i kommunen

foto