Sluttspillet avlyses: - Utrolig synd

Kolstad-sesongen er over. Det ble bestemt mandag kveld. Kolstad-sesongen er over. Det ble bestemt mandag kveld. Foto: Mariann Dybdahl