Refser norsk landslag uten innvandrerbakgrunn. Slik svarer håndballpresidenten på kritikken.

foto