Ukraina-situasjonen stopper Russland-reisen til Kjellings Drammen