Lovutvalg med uttalelse i skikonflikten – utøvernes advokat hevder den er en seier