Lørdagens debatt på Norges Fotballforbunds ting i Oslo bar preg av usikkerhet. Spillerforeningen NISO kom med sterke utbrudd mot de nye reglene, det samme gjorde flere av tingdelegatene som fryktet for breddefotballens framtid.

For ett år siden ble UEFA og FIFA enig med EU om nye prinsipper for internasjonale overganger. Disse reglene vil få stor innvirkning på de nasjonale bestemmelsene, blant annet når det gjelder overgangsperioder og rettighetene til klubber og spillere.

Uklarheter rundt de nye reglene gjorde det umulig for forbundsstyret å legge fram et konkret forslag til nasjonale overgangsbestemmelser på helgens ting.

Et eget overgangsutvalg med Sondre Kåfjord som leder skal innen 31. august orientere klubbene om de nye nasjonale bestemmelsene, som så vil gjelde fra 15. november.

To overgangsperioder

Et av problemene for utvalget er skillet mellom topp— og breddefotball. Skillet i herrefotballen er lagt mellom 1. og 2. divisjon, mens kun toppserien for kvinner regnes som toppfotball.

Det vil bli to nasjonale overgangsperioder hver sesong. Hovedperioden settes mellom 15. november og 31. januar, mens biperioden er fra 15. juni til 31. august, Det skal kun gis spilletillatelse innenfor disse overgangsvinduene, og antallet overganger innenlands begrenses til to per år. Når en spiller har flyttet fra en norsk klubb til en annen, vil det ikke være mulig å bli solgt til utlandet samme sesong.

Listen over de nye reglene er svært omfattende. Noe av det som skapte mest debatt på forbundstinget lørdag, er regelen om kompensasjon til moderklubbene for trening og utdanning av spillere under 23 år.

Dyre talenter

En spiller på 20 år som går fra en 3. divisjonsklubb i Norge til en klubb i eliteserien, vil bli svært dyr i forhold til i dag. Det totale kompensasjonsbeløpet som eliteserieklubben må ut med i dette eksempelet, blir 610.000 kroner.

Tingdelegatene uttrykte stor skepsis til dette, da regelen kan føre til at norske toppklubber av økonomiske årsaker vegrer seg for å hente inn unge, norske talenter og heller satse på billige spillere fra utlandet.

Spillerforeningen NISO ved representant Tarje N. Jacobsen kom med sterk kritikk av hele det nye overgangssystemet. NISO mener faste overgangsperioder og større forpliktelser til moderklubbene vil svekke spillernes frihet til selv å velge ny arbeidsgiver.

Norges Fotballforbund vil samarbeide tett med sine nordiske naboer for å få tilsvarende regler for overganger.