Carlsen fikk latterkrampe. «Bringer sjakken i vanry», mener sjakktopp.

foto