Kolstad-hjelp fra trønder i eksil: - Serien er avgjort

foto