Oilers møter motstand fra Finland, Sveits og Østerrike i CHL