Underslo 200.000 fra idrettslag i Bergen – slipper fengsel

foto