Han kan bli nødt til å ta et risikabelt valg

foto