Stortingsflertall for nasjonale tiltak mot svinn av kunstgressgummi

foto