Uefa begrenser klubbenes forbruk av spillere og agenter