De trønderske idrettsklubbene tok første stikk i skolekampen

De trønderske idrettsklubbene får det som de vil. Fylkesrådmannens innstilling om å endre utdanningsløpet ved Heimdal VGS blir utsatt.

Sven-Tore Jacobsen (til venstre) er glad for at fylkeskommunen skal vurdere saken grundigere før de tar en avgjørelse. Sven-Tore Jacobsen (til venstre) er glad for at fylkeskommunen skal vurdere saken grundigere før de tar en avgjørelse. Foto: Mariann Dybdahl / Christian Stendal