Kravet mot Bergen 2017-konkursen har økt til over 100 millioner kroner

foto