– Det er satt av 17 millioner fra før. Vi øker til 25 millioner i tråd med den handlingsplanen som foreligger, sier Trettebergstuen til VG.

Ifølge Lotteritilsynet er det 55.000 problemspillere i Norge.

– Det som for de fleste av oss er moro og spenning i hverdagen, utvikler seg for mange svært alvorlig. Det ødelegger liv, og folk spiller seg fra gård og grunn. Derfor er vi opptatt av å styrke arbeidet, sier Ap-statsråden.

Bransjeorganisasjonen som organiserer flere av de største utenlandske bettingselskapene mener satsingen er for lite. Det kan du lese mer om på slutten av artikkelen.

– Hva skal pengene brukes til? spør vi Trettebergstuen.

– Til forskning og til organisasjoner som jobber med dette. Forskningen vil handle om hvem som får problemer, hvordan det skjer - og ikke minst hvordan vi kan hjelpe dem.

– Vi vet mye, men jeg tror at det er viktig å forske, også fordi måten man spiller på, hele tiden utvikler seg. Teknologien går så fort at vi hele tiden må være oppdatert, sier Trettebergstuen.

Hun er glad over ferske tall fra Medietilsynet som viser at det reklameres mindre for utenlandske bettingselskap på norske TV-skjermer enn før.

– Men vi skal ikke hvile på de tallene, sier Trettebergstuen.

Lotteritilsynet la nylig fram en undersøkelse, foretatt av SPILLFORSK ved Universitetet i Bergen, som konkluderte med at problemspilling koster samfunnet over fem milliarder kroner i året.

Ifølge rapporten koster problemspilling store summer knyttet til arbeidsliv, behandling, økonomiske utfordringer og nedsatt livskvalitet for både spillere og pårørende.

Arbeidsledighet på grunn av spillproblemer ble alene beregnet til nesten 900 mill. kroner, og for dem som er i jobb, er det mange som bruker arbeidstid på spill. Tapt arbeidsproduktivitet estimeres til å koste arbeidsgiverne over 460 millioner. Dette er første gang de samfunnsøkonomiske kostnadene av problemspilling er undersøkt.

For drøyt to uker siden vedtok Stortinget en ny pengespillov som oppdaterer og samler de tre tidligere lovene på pengespillfeltet.

– Den loven trer ikke i kraft før over nyttår, men vi øker allerede nå tilskuddet, sier Anette Trettebergstuen, som også styrer statens monopol Norsk Tipping.

– Er ikke dette litt underlig?

– Det kan kanskje høres ut som et paradoks, men vi er «hands on» på hvordan Norsk Tipping klarer den hårfine balansen mellom å kanalisere spill over fra utenlandske spillselskaper og samtidig hindre spillavhengighet. Vi får rapporter og analyser hele tiden. Vi kan gå inn og gjøre endringer. Men jeg synes de opptrer svært ansvarlig, sier kulturministeren.

Kraftig økning

– Dette er penger som virkelig trengs, fastslår Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan.

– Hvorfor?

– Det var en økning i problemspillere fra 34.000 i 2015 til 55.000 i 2020. Dessuten er det flere kvinner som blir spilleavhengige. Dette går ut over hele familier. Man regner med at 300.000–400.000 mennesker er berørt, sier Inger Lise Hansen.

– Hva tenker du er spesielt viktig?

– Spillproblemer er fortsatt et tabu. Folk søker hjelp når det har gått for langt. Derfor er det viktig at samfunnet forstår mer og at terskelen for å søke hjelp, blir senket.

TALSMANN: Carl Fredrik Stenstrøm. Foto: Terje Andersen

Carl Fredrik Stenstrøm er generalsekretær i lobbyorganisasjonen Norsk bransjeforening for onlinespill. De organiserer flere av de største utenlandske spillselskapene. Han kommenterer den økte satsingen slik:

– Det er bra at kulturministeren bevilger mer til å bekjempe problemspill, men det er fortsatt altfor lite. Antall nordmenn med problemer knyttet til spill har økt kraftig den siste tiårs perioden, i Sverige og Danmark jobber de gamle monopolistene og utenlandske spillselskap i felleskap for å redusere denne gruppen. Vi må være villige til å tenke nytt her hjemme.

«Lukker døren»

Stenstrøm mener at problemspill er et voksende problem fordi staten har valgt å lukke døren for de som velger andre enn Norsk Tipping.

– Når regjeringen heller ikke vil snakke med oss, blir det umulig med en felles innsats for å bekjempe problemspill. Det er synd, men vi håper at regjeringen snart vil lytte, sier Stenstrøm.

– Hvordan vil dere ha det?

– Det helt klart beste for alle parter om staten regulerte hele markedet, ikke bare den delen som spiller hos Norsk Tipping. Når vi ser at dagens modell gir en stor økning i problemspill er vi overbevist om at vi kunne sikret et mer målrettet og bedre finansiert hjelpetilbud med en annen modell.