Kommunen sier dette kameraet ble satt opp uten tillatelse