Superspissen møter klubben han har legendestatus i