Det skjer etter at en rekke sponsorer skal ha uttrykt klar misnøye med skiforbundets håndtering av saken i under et møte mandag.

– Det er opprettet dialog mellom partene og avtalt videre møtevirksomhet. Utover det ønsker jeg ikke så si noe, sier Håvemoen til VG.

– Opplever du at det er en reell mulighet for at Bråthen kan fortsette som sportssjef for hopp i skiforbundet?

– Det er det vi har har stilt krav om i søksmålsvarselet. Det er opprettet en dialog nå, uten at jeg går inn på hva det handler om. Men det er positivt at partene prater sammen.

Det var TV 2 som først meldte at partene har satt seg ned rundt samme bord igjen, i et forsøk på å finne en løsning.

– Er det en dynamikk, bevegelse, i denne saken nå?

– Det er iallfall nytt at det pågår en dialog, sier Bråthens advokat til VG i 12.30-tiden tirsdag.

Mandag var det flere møter mellom Norges Skiforbund, sponsorer og hoppledelsen om konflikten.

Etter mandagens (første) over to timer lange møte mellom representanter for skiforbundets ledelse, hoppkomiteen, sponsorer og landslagsledelsen hos hopp-sponsor Lundin Energy Norway, var skipresident Erik Røste lite snakkesalig.

– Vi har hatt et konstruktivt møte og vi er enige om at vi skal møtes igjen. Jeg ønsker ikke å gå inn i denne saken nå. Det er en sak som håndteres internt og det ber jeg om respekt for, sa Røste.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg ville ikke si noe direkte etter møtet, men VG fikk noen ord med henne litt senere mandag:

- Ser du en snarlig løsning på denne saken nå?

- Vi jobber med løsninger, og dette skal vi kommentere på et senere tidspunkt, sier Bretten Berg.

- Kan du og Clas Brede Bråthen jobbe sammen videre?

- Det kan jeg ikke kommentere, sa Bretten Berg etter å ha tatt en tre sekunder lang pause først.

Etter mandagens første møte, ble Clas Brede Bråthen selv kalt inn på hoppsponsor Lundins kontor for å legge fram sin versjon av saken. Etter møtet ga han uttrykk for at han opplever at de er nærmere en løsning på konflikten.

Landslagstrener Alexander Stöckl var etter det første møtet tydelig på at flere av sponsorene ønsker å ha Bråthen med videre.

– Sponsorene er veldig glad for å ha Clas Brede Bråthen og jeg tror at det ønsket om å ha ham med videre er sterkt. Mitt håp er at det blir en dialog med Clas og Hoppkomiteen igjen, sa han mandag.

Det har vært mye bråk etter at det ble kjent at Bråthen ikke fikk forlenget sin avtale som sportssjef. Trenere og utøvere krever at Bråthen får fortsette i jobben, mens forbundet ikke vil ha ham med videre.