Gjennom selskapet Aker RGI garanterer Røkke for en årlig overføring på 20 millioner kroner, foreløpig frem til 2005, skriver Romsdals Budstikke. Men dette beløpet er ikke nok til å dekke underskuddet, og Røkke har derfor spyttet inn ekstra kapital for å dekke et minus over denne grensa.

I årsmeldingen som legges frem i kveld, slår hovedstyret fast at de ikke klarer å generere nok inntekter for selv å dekke utgiftene rundt klubbens sportslige satsing.

Budsjettet for 2003 er redusert med fire millioner kroner lavere enn i fjor. Kutt i personalkostnadene skal stå for det meste av denne reduksjonen.