Korona flyttet sporten til internett. Bergen gjør det bra i de nye e-stevnene.

foto