Helikopter til Lausanne gir Ingebrigtsen-brødrene perfekt matching før fartsfesten i Monaco