Siri Årsvoll Undheim har vunnet fem av seks ganger

foto