Etterlyser mer åpenhet i TIL før viktig fremtidsmøte