Pengedryss fra Ishavskraftfondet — to idrettslag fra Midt-Troms på lista