Kraftige reaksjoner på Fifa-sjefens tale dagen før VM-start

foto