Kjøpesummen må være ubetydelig, skriver daglig leder Kjell Madland i fotballklubben i et brev til Time-ordfører Arnfinn Vigrestad.

For å hjelpe Bryne FK i en akutt gjeldskrise, kjøpte Time kommune i juni 1996 stadiongrunnen for én million kroner. 31 av 35 representanter i kommunestyret gikk inn for avtalen om overtakelse.

Stadion-krav

Nå ønsker Bryne Fotballklubb å få hånd om eiendommen igjen. Bakgrunnen er kravene til stadionanlegg som Norges Fotballforbund stiller til lag som spiller i eliteserien:

Innen 2002 skal alle arenaer ha undervarme, innen 2004 flomlys etter internasjonale krav og innen 2005 sitteplasser for 80 prosent av kapasiteten.

I et så omfattende prosjekt, til flere titall millioner kroner, er grunnen et viktig moment som egenkapital for klubben, påpeker Madland.

Boliger eller kontor

Den daglige lederen vil overfor Aftenbladet ikke konkretisere hva han mener med «ubetydelig sum», men gjør det klart at fotballklubben ikke kan betale tilbake den millionen den fikk for fem år siden.

Vi ønsker nå raskt å komme i gang med å se på hva som er mulig å få til på det vel 20 mål store området, og dernest hvilke mulige finansieringskilder som finnes for selve utbyggingen, sier Madland.

Kjell Madland ser for seg at det kan bygges leiligheter eller næringslokaler i bakkant av tribunen.

En ren stadionutbygging gir lite inntekter. Målet er å få til andre bygninger i tillegg, som gir faste leieinntekter, sier Madland.

Løpebane må bort

I brevet understreker Bryne Fotballklubb at den fortsatt vil satse på breddefotball. Løpebanen til friidretten derimot, må bort for at det skal bli plass til å bygge ut. En tinglyst avtale fra 1991 gir friidrettsfolket rettigheter.

Friidrettsbanen er uansett ikke tilfredsstillende, og vi håper det blir mulig å finne et annet område til en løpebane, sier Kjell Madland.

Kulturstyret

Time-ordfører Arnfinn Vigrestad (krf) sier han har registrert brevet, men at han foreløpig ikke ønsker å ha noen mening om innholdet.

Saken blir nå først sendt til behandling i idrettsrådet og i hovedutvalg for kultur, opplyser Vigrestad.

Kulturpolitikerne møtes neste gang den 26.april.