Må bryte med egne sponsorer. Det koster for Kolstad

foto