– Hvis ikke vi får snøproduksjon, er det dødsstøtet for satsingen vår

foto