«Jeg tror det er mulig å lykkes, hvis ikke hadde jeg ikke tatt jobben»

foto