Disse lokale utøverne måtte flytte fra Kristiansand for å nå toppen

foto