Mange sliter med avhengighet: Krever full stans av all reklame for pengespill