Vassfjellet Vinterpark må skrinlegge utbyggingsplaner

foto