I 30 år var hun en storrøyker. I år løp Siw Nicolaisen 73 kilometer på 17. mai.

foto