Guri og Atle Håbjerg i Son, brukte lørdagen til å se vintersport på TV. Guri er spesielt interessert. Foto: Olav Olsen

Færre ser vintersport enn tidligere. Dette kan være grunnene.

Vintersport på TV er ikke like stort som før. Ting vil ikke nødvendigvis bedre seg fremover, mener forsker.