Disse fire trendene viser hvordan EM-lagene løser det vanskelige problemet