«Et skirenn som aldri skulle ha blitt satt i gang»