Helst holder Klæbo folk på avstand. Her gjør han et unntak

Først fikk Lucas Chanavat smake på intervalløkta til Johannes Høsflot Klæbo. Senere sto morfars villaks fra Gaula på menyen.