Skileder ber om drastisk endring: – Ser ingen gode motargumenter

foto